Pravna obavijest

Creaticon d.o.o.
Ulica Blaža Šoštarića 10, 10 000 Zagreb
OIB: 93639002976
MBS: 080904324

Registracija: Trgovački sud Zagrebu, Tt-14/7212-4, Iznos temeljnog kapitala društva: 2.654,46 €, u cijelosti uplaćen u novcu.

Poslovni račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR0424020061100829773

Članovi uprave: Vjekoslav Ratkajec, Jelena Skendžić Ratkajec

Kontakt e-mail: info@opposite.hr